Edustajat

Espoon perussuomalaiset toimii paikallisosastona Perussuomalaiset rekisteröityä puoluetta. Valittuja edustajiamme on EU:ssa, Suomen eduskunnassa, maakuntaelimissä, kuntien hallituksessa, valtuustossa, tarkastajana ja valvojana, valittuina luottamushenkilöinä päättäjinä lautakunnissa.
Lautakunnan jäsenet tekevät arkea ja yksityiskohtaisia päätöksiä kunnissa ja arjen politiikkaa. Se näkyy kuntalaisille. Valtuusto ja hallitus tekee suuret päätökset, linjat ja budjetit. Ne on kuntalaislle annettu kehys.

KANSANEDUSTAJAT EDUSKUNNASSA

KAUPUNGINVALTUUTETUT VALTUUSTOSSA

LAUTAKUNTIEN JÄSENET

EUROPARLAMENTAARIKOT