Edustajat

Espoon Perussuomalaiset ry:n hallituksen jäsenet 

Espoon Perussuomalaisten toimikunnat

Espoolaiset Perussuomalaisten kansanedustajat

Kaupunginvaltuutetut Espoon valtuustossa

Lautakuntien jäsenet Espoossa

Perussuomalaiset europarlamentaarikot

Espoon perussuomalaiset toimii Perussuomalaiset r.p.:n paikallisosastona. Puolueen valittuja edustajia on eri tasoilla päättämässä EU:ssa, Suomen eduskunnassa, maakuntaelimissä, kuntien hallituksissa ja valtuustoissa, tarkastajina ja valvojina, valittuina luottamushenkilöinä sekä päättäjinä lautakunnissa. Kuntavaaleissa kunnan asukkaat valitsevat, kuinka paljon puolue ja sen ehdokkaat pääsevät vaikuttamaan kunnassa tehtäviin päätöksiin. 

Kunnassa valtuusto ja kunnanhallitus tekevät suuret päätökset, linjat ja budjetit. Niiden perusteella päätetään kuntalaisille tarjottavista palveluista. Lautakunnan jäsenet tekevät arjen politiikkaa ja yksityiskohtaisia päätöksiä kunnissa. Se näkyy ja tuntuu kuntalaisten arjessa. Tietoa Espoon päätöksenteosta löytyy Espoon sivuilta.